Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, realizacji działań wspierających zrównoważony rozwój firm, a także w rozwijaniu i prowadzeniu programów społecznych. Doświadczenie Agaty obejmuje min.  

  • Raportowanie niefinansowe: koordynowanie prac zespołów eksperckich,
  • Prawa człowieka: wdrożenie w firmie i łańcuchu dostaw,
  • Przeprowadzanie analiz, przygotowanie planów wdrożeniowych.
  • Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu zrównoważonego rozwoju.
  • Dialog z interesariuszami, badania opinii interesariuszy.

Mój profil na linked In : Agata Goor | LinkedIn.