Fundacja Pro NGO wspiera działania organizacji pozarządowych oraz jej odbiorców. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działań, które mają na celu ułatwić współpracę organizacji pozarządowych z firmami oraz instytucjami rządowymi. Inspirujemy do działania firmy, korporacje oraz urzędy, tworząc innowacyjne projekty społeczne.

W swoich codziennych działaniach propagujemy ideę wolontariatu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Widzimy jaki potencjał daje budowanie międzysektorowych relacji i partnerstw. Obecnie stoimy przed coraz większym wyzwaniem, zmiany klimatu, kwestie społeczne oraz transparentność działań podmiotów stają się – dzięki zmianom regulacyjny, tematem zyskującym na znaczeniu. Wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju może pomóc nam wszystkim. Bądźmy częścią tych zmian.