Każdy z nas jest częścią większej społeczności. To, że spędzamy dużą część swojego życia w pracy, nie oznacza, że na tym nasza rzeczywistość się kończy. Żeby być ludzkim, prawdziwym i by robić coś znaczącego potrzebujemy poczucia sensu także w pracy. Czynienie dobra we współpracy z organizacjami NGO może w tym pomóc.