Kieruje Fundacją CRIDO, która wspiera organizacje pozarządowe i pomaga im się profesjonalizować. Współtwórczyni, dyrektor zarządzająca i prezes (2015-22) Fundacji Uniwersytet Dzieci. Współzałożycielka i członek zarządu pierwszej kadencji Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPiN oraz była wiceprezes Stowarzyszenia Uniwersytetów Dziecięcych. Absolwentka historii UW, ukończyła CEMBA na SGH i University of Calgary oraz zarządzanie oświatą na Uczelni Łazarskiego. Alumna pierwszej edycji Leadership Academy for Poland. Stworzyła i prowadziła dwutygodnik poświęcony nieruchomościom komercyjnym Lokale Immobilia oraz magazyn o podróżach Voyage.

linkedin.com/in/anna-grąbczewska-0a75475