Anna Rajska-Rutkowska – absolwentka socjologii i London School of Public Relations. Związana z Fundacją Gajusz od 18 lat, na stanowisku wiceprezesa od 2009 r. oraz dyrektora fundraisingu od 2014 r. Jej najważniejszym zadaniem jest połączyć potrzeby Darczyńców z potrzebami ponad 1000 dzieci, którymi opiekuje się organizacja.

Zarządza interdyscyplinarnym zespołem Działu Obsługi Darczyńcy, pracując w oparciu o porozumienie, zawsze dążąc do zasady win-win. Określa cele fundraisingowe i stawia na proaktywność pracowników, co w 2022 r. zaowocowało pozyskaniem 10 mln zł.

https://www.linkedin.com/in/anna-rajska-rutkowska/