Celem wydarzenia jest budowanie relacji międzysektorowych oraz wspólne podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tworzymy wyjątkową przestrzeń, w której przedstawiciele biznesu, NGO i środowiska technologicznego wymieniają się doświadczeniami i wzajemnie inspirują, aby wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu i kreować nowe rozwiązania z obszaru działań społecznych.