Chcemy promować budowanie relacji między NGO, biznesem i jednostkami administracji publicznej, ponieważ naszym wspólnym celem jest dbanie o rozwój społeczny i gospodarczy w odpowiedzialny sposób.

Środki zebrane z organizacji eventu zostaną przekazane na dalszy rozwój projektów Fundacji Pro NGO, które pomagają rozwijać skrzyła organizacjom pozarządowym i wzmacniać 3 sektor w Polsce.