Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze HR. Od kilkunastu lat pracuje coachingowo z kobietami, menedżerami i zespołami średnich i dużych, polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz prowadzi warsztaty w zakresie kompetencji menedżerskich i osobistych.Wspiera w doskonaleniu kompetencji przywódczych, w rozwijaniu umiejętności współpracy, skutecznego, otwartego komunikowania się, zarządzania konfliktem i emocjami.

W pracy wykorzystuje własne doświadczenie menedżerskie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedzę psychologiczną, ekonomiczną i z zakresu zarządzania. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. wspierając młodych ludzi i kobiety w podnoszeniu jakości własnego życia.

Magister psychologii. Ukończyła studia doktoranckie z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowany Coach ICC. Certyfikowany coach Analytic-Network coaching. Konsultant MindSonar. Akredytowany coach Izby Coachingu w Polsce. Autorka publikacji na temat coachingu, innowacyjności.