Edycja 2022

Wydarzenie „CSR i ESG – od ludzi dla ludzi” już za nami. 30 listopada stolica Małopolski zamieniła się w miejsce spotkań i dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej, rozwijaniu partnerstw i współprac międzysektorowych. Przedstawiciele NGO, sektora prywatnego i administracji publicznej przybyli do EXPO Kraków, aby wspólnie poszukiwać rozwiązań, które pozwolą odpowiedzieć na wyzwania społeczne i środowiskowe. 

Wydarzenie składało się z trzech elementów: Konferencji ESG, podczas której poruszane były zagadnienia dotyczące standardów ESG i zrównoważonego rozwoju; Kongresu Pro NGO 2022 skierowanego do przedstawicieli trzeciego sektora, gdzie tematyka spotkań poświęcona była zdobywaniu wiedzy z zakresu współpracy z biznesem; targów branżowych wraz ze strefą networkingu, czyli miejsca do poszukiwania inspiracji i wymiany doświadczeń.

Konferencja ESG

Temat raportowania niefinansowego i zrównoważonego rozwoju staje się coraz bardziej zauważalny, zainteresowanie tymi obszarami związane jest z rosnącą świadomością konsumentów, oczekiwań interesariuszy czy wejściem w życie nowych przepisów unijnych. Podczas Konferencji ESG poruszone zostały zagadnienia związane z nowymi regulacjami, zwłaszcza dyrektywą CSRD, świadomością zarządu oraz jego roli w procesie implementowania działań zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowych. Agenda obejmowała także prezentację dobrych praktyk podmiotów, które mają doświadczenie w zakresie ESG i raportowania niefinansowego. Konferencję poprowadził Jasiek Mela – znany podróżnik i mówca motywacyjny.

Kongres Pro NGO 2022 – święto organizacji pozarządowych

Była to już 3. edycja organizowanego corocznie wydarzenia dla organizacji pozarządowych, którego celem jest podnoszenie wiedzy i świadomości przedstawicieli trzeciego sektora. W tym roku Kongres nabrał mocno biznesowego wymiaru, nastawiony był na podnoszenie kompetencji z zakresu współpracy z sektorem prywatnym. Ponad 150 uczestników miało okazję wysłuchać 4 debat oraz 5 szkoleń, prowadzonych przez ekspertów i praktyków ze środowiska biznesowego.

„Łączenie przedstawicieli różnych środowisk, networking oraz edukacja stanowi klucz do wzmacniania działań społecznych i rozwoju. Promujemy budowanie relacji międzysektorowych, ponieważ naszym wspólnym celem jest dbanie o rozwój społeczny i gospodarczy w odpowiedzialny sposób” – mówi Grzegorz Ludwin, Prezes Zarządu Fundacji Pro NGO.

Targi branżowe i strefa networkingu

W sercu EXPO Kraków zlokalizowane były targi, strefa relaksu oraz bardzo ważny punkt całego wydarzenia, czyli strefa do networkignu. Wśród wystawców znaleźli się przedstawiciele różnych branż  i środowisk: od rodzimych firm i międzynarodowych organizacji, przez organizacje pozarządowe, po podmioty ekonomii społecznej. Przestrzeń wystawiennicza stała się miejscem poszukiwania inspiracji, wymiany doświadczeń oraz rozmów o CSR i zrównoważonym rozwoju.

Przedstawiciele NGO i biznesu chętnie korzystali ze strefy networkingowej, gdzie w komfortowych warunkach mogli prowadzić owocne dyskusje i nawiązywać nowe kontakty.

Każde działanie rozpoczyna się od rozmowy, wymiany poglądów i myśli, które pozwalają podjąć inicjatywy realnie zmieniające nasze otoczenie i wpływające na dobrostan społeczeństwa. Celem wydarzenia, poza aspektem edukacyjnym, była także chęć łączenia sektorów oraz stworzenia przestrzeni, w ramach której sympatycy CSR i ESG, wolontariusze, przedstawiciele NGO oraz inspiratorzy mogli poznać się i nawiązać relacje, czyli zrobić pierwszy krok na drodze do zmiany i rozwoju w duchu odpowiedzialności.

Spotkanie zapowiadające wydarzenie

Relacje z wydarzenia

Wypowiedzi Prelegentów i Prelegentek

zobacz wszystkie wypowiedzi na Youtube

Prelegentki i Prelegenci