Ekspert w obszarze zrównoważonego zarządzania projektami, inicjator wdrożenia podejścia Green Project Management w regionie EMEA. Współpracuje z ponad 70 narodowościami szerząc ideę odpowiedzialnego biznesu i projektów 

Propagator doskonałości w zarządzaniu projektami, a w szczególności uwzgledniającymi zrównoważony rozwój na polskim jak i światowym forum. 

Skutecznie tworzy nowe zespoły i produkty, łączy partnerów: przedsiębiorstwa, uczelnie, firmy szkoleniowe i organizacje pozarządowe oraz wspiera ich w rozwoju zawodowym.

Współpracuje z wiodącymi organizacjami w zakresie zarządzania projektami i zrównoważonego zarządzania projektami.