Wydarzenie jest miejscem zgłębiania wiedzy branżowej, budowania relacji, zdobywania inspiracji i networkingu. Stworzyliśmy przestrzeń, która sprzyja podejmowaniu rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych branż i środowisk. Na uczestników i uczestniczki czekają trzy sale konferencyjne, przestrzeń targowa oraz strefa networkingu. Nowością jest Network Night organizowany w dniu poprzedzającym konferencję.