Ilona Pieczyńska-Czerny, radca prawny, od ponad 20 lat związana z nadzorem nad rynkiem kapitałowym. Od kilku lat dyrektor w PwC gdzie jest ekspertem m.in. w zakresie regulacji oraz standardów raportowania niefinansowego. Przed dołączeniem do PwC pracowała w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym przez 10 lat na stanowisku Dyrektora Departamentu Spółek Publicznych. Była odpowiedzialna za nadzór nad emitentami w obszarze sprawozdawczości finansowej i przekazywania informacji poufnej oraz raportowania informacji niefinansowych, a także w obszarze prospektów i działania komitetów audytu. W latach 2016 do 2019 była członkiem oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego (obecnie Polska Agencja Nadzoru Audytowego).

Uczestniczy w pracach grup roboczych i inicjatywach mających na celu wsparcie emitentów w raportowaniu informacji na rynek. Przewodnicząca Komisji Etyki powołanej przy IZFiA, członek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego przygotowującego zbiór DPSN2021. Współtworzyła z grupą ekspertów i Fundacją Polski Instytut Dyrektorów zbiór DPKA2021. Współautor komentarzy z zakresu rynku kapitałowego i autor publikacji prasowych dot. obowiązków raportowych spółek publicznych.