Ekspert z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ, gospodarki odpadowej i klasteringu, Współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze planowania strategicznego i operacyjnego dla  zrównoważonego rozwoju, kontrolingu i marketingu. Koordynator wielu projektów wdrażanych przez małe, średnie i duże firmy z branży chemicznej, recyklingowej, telekomunikacyjnej i odzieżowej. Przewodnicząca Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym oraz Przewodnicząca Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej