Działaczka społeczna, od 18 lat związana z sektorem pozarządowym. Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu Centrum PISOP, jest Prezeską zarządu Fundacji Niwa Edukacji i Rozwoju.

Specjalistka ds. komunikowania i rozwoju lokalnego. Pomysłodawczyni i koordynatorka wydarzeń kierowanych do liderów społecznych. Wspiera budowanie partnerstw organizacji społecznych z biznesem. Jest autorką licznych artykułów i publikacji na temat działalności III sektora w Wielkopolsce oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jest członkinią Wielkopolskiego Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej oraz Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

https://www.linkedin.com/in/justyna-kurkowiak/