Sustainability Manager w firmie doradczej MATERIALITY i MATERIALITY ACADEMY, opracowuje całościowe strategie ESG, raporty niefinansowe – zgodne z GRI Standards, TCFD, z planowaną Dyrektywą CSRD, w tym z Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) i z unijną Taksonomią. Tworzy rozwiązania, które spółkom ułatwiają wypełnienie wymogów regulacyjnych oraz komunikację z agencjami ratingowymi, inwestorami i interesariuszami. Od 20 lat realizuje projekty ESG dla największych europejskich firm z branży nieruchomościowej, budowlanej, hotelarskiej, bankowej, ubezpieczeniowej, produkcyjnej, deweloperskiej, medialnej i nowych technologii, logistycznej oraz handlowej.