Wymiana wiedzy i doświadczeń między światem biznesu i organizacjami pozarządowymi jest rzeczą nie do przecenienia. Dzięki niej marki stają się bliższe ludziom, a trzeci sektor lepiej zorganizowany i skuteczniejszy w swoich działaniach. Żyjemy w czasach szczególnych, w których fundacje i stowarzyszenia potrzebują wsparcia dużych podmiotów nie tylko na poziomie pomocy finansowej, ale przede wszystkim transferu wiedzy w zakresie organizacji i komunikacji, bo to głównie od tych obszarów zależeć będzie efektywność ich działań.