Od 2019 roku przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Projekt Poznań realizując projekty na rzecz rozwijania środowiska NGO, kultywowania postaw patriotycznych. Członek Zarządu Fundacji ENEA oraz Członek VII kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego, gdzie przewodniczy Zespołowi ds. Społecznych, Rodziny i Dziedzictwa Narodowego. Ukończyła studia na kierunkach Zarządzanie Państwem, Administracja oraz studia podyplomowe w zakresie Public Relations i menadżera do spraw CSR.