Podczas wydarzenia w lobby udostępniona będzie, specjalnie wydzielona strefa do networkingu!

Spotkania branżowe to idealna okazja do poznania inspirujących osób. CSR i ESG – od ludzi dla ludzi, to wydarzenie, które spaja przedstawicieli różnych branż i środowisk, aby nawiązywanie relacji i wymiana doświadczeń mogła przebiegać w komfortowych warunkach, przygotowaliśmy dla naszych gości dedykowaną temu strefę. Strefa ta pozwoli lepiej się poznać i w dogodnych warunkach porozmawiać.