Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Polska górom! Przewodnik górski sudecki, geograf z zamiłowaniem do grafiki i grafik komputerowy zainteresowany geografią. Pomysłodawca i twórca aplikacji Zmieć śmieć i aplikacji do gier terenowych Tropimy. Kiedyś: przedsiębiorca z branży PR, dziś: pomaga ludziom wejść na szczyt (jak to przewodnik), rysuje mapy, pisze scenariusze gier terenowych i promuje lokalną turystykę.

https://www.linkedin.com/in/tomasz-garpiel-42b71542/