Zajmuje się projektami społecznymi oraz koordynacją wolontariatu pracowniczego w Grupie Enea. Realizuje działania prowadzone przez Fundację Enea, w tym projekty dotyczące edukacji, profilaktyki i zdrowia pracowników oraz lokalnych społeczności. Dba o bieżącą komunikację w obszarach zaangażowania i działalności społecznej Grupy Enea oraz budowanie i podtrzymywanie relacji z NGO, podmiotami partnerskimi, administracją publiczną, środowiskiem akademickim.

https://www.linkedin.com/in/weronika-pernak-420b90216/