Lista wystawców

Fundacja W Związku Z Rakiem wspiera osoby chore na raka oraz ich najbliższych, dociera również do osób zdrowych poprzez edukację z zakresu profilaktyki. Głównym celem działań Fundacji jest poprawa jakości życia pacjentów onkologicznych i ich najbliższych poprzez współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin oraz uświadamianie społeczeństwa na temat zdrowego stylu życia.

www.wzzr.pl


To firma przyszłości, jej ideą jest uczynienie świata bardzie zielonym, lepszym miejscem. Nasza misją jest sadzimy drzew szybkorosnących Paulownia. Posiadamy swoje plantacje gdzie posadziliśmy już ponad 10 tyś drzew a naszym celem jest posadzenia #miliondrzewwpolsce. Rynek zauważa ogromną potrzebuje infrastruktury, która będzie umożliwiać firmom ustanowienie statusu „neutralna klimatycznie” i „zeroemisyjna”.
Oferujemy firmom audyt śladu węglowego i wydajemy raport klimatyczny oraz rekomendacje. Wnosimy ogromna wartość, która jest skierowana do świata biznesu by umożliwić korporacjom, organizacjom oraz fundacjom podjęcie działań proekologicznych i kompensacji CO2, poprzez sadzenie drzew lub zakup CO2, co bezpośrednio przełoży się na ich wizerunek poprzez działania CSR oraz podniesienie ratingu ESG poprzez okazanie certyfikatu. Firmy te zostaną umieszczone na mapie interaktywnej neutralnieklimatycznie.pl, ich działania proekologiczne będą widoczne dla każdego, z każdej części świata  za pomocą sieci blockchein jako firma „ZIELONA” I CZY JEST NEUTRALNA KLIMATYCZNIE.

www.beleafsa.pl


GPM EMEA, reprezentująca globalną organizację GPM Global, aktywnie promuje zrównoważone podejście do zarządzania projektami. Zapewnia krajom zlokalizowanym w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce dostęp do profesjonalnego systemu szkoleń i trójstopniowej certyfikacji z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami poprzez sieć Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych, profesjonalne doradztwo i ocenę organizacji oraz projektów. GPM EMEA wspiera także uczelnie wyższe we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju do programów nauczania, przygotowując młodych specjalistów do wyzwań współczesnego świata.

www.gpm-emea.org


Fundacja Pro NGO wspiera działania organizacji pozarządowych oraz jej odbiorców. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działań, które mają na celu ułatwić współpracę organizacji pozarządowych z firmami oraz instytucjami rządowymi. Inspirujemy do działania firmy, korporacje oraz urzędy, tworząc innowacyjne projekty społeczne takie jak m.in. Kompas NGO, Poradnik Kompas NGO, Pomagaj z pasją, GO4NGO, Podcast Pro NGO.

www.pro-ngo.pl


Fundację Ekologiczną Arka założył Wojciech Owczarz w 2005 roku. Wierzymy, że edukacja ekologiczna jest dla ludzi w każdym wieku, gdy wzbudza pozytywne emocje i utrwala zachowania sprzyjające zdrowiu, dobrym relacjom międzyludzkim i ochronie przyrody. Najważniejsze programy ARKI: „Rower Pomaga”, „Żyjące Książki” „Kwiaty zamiast śmieci”, „Książka za drzewo, „Arka dla Ziemi”, „Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej”.

www.FundacjaArka.pl


Misją fundacji jest pomoc kobietom samodzielnie wychowującym dzieci i będącym w trudnym momencie życia, gdy zostaje sama, jak rozstanie, separacja, rozwód. Naszym celem jest pomoc i wsparcie w pierwszym kroku do odzyskania poczucia własnej wartości, wyjścia z uczucia osamotnienia, podniesienia swoich kompetencji czy pragnących powrócić do pracy. Swoimi działaniami chcemy pokazać, że oczywiście rozwód czy trudne emocje, które się pojawiają w naszym życiu na pierwszy rzut oka zdają się być przeszkodą nie do przejścia, ale wokół jest wiele osób, które chcą pomóc podnieść się i ruszyć dalej.

www.sama-mama.pl


Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Gostwicy jest założoną w roku 2000 organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Od roku 2005 posiada status organizacji pożytku publicznego. Misją Stowarzyszenia jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie. Misja ta jest realizowana poprzez działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami, kreowanie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla dwóch instytucji – Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostwicy (od roku 2003) dla 30. uczestników, oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowicy, w którym zatrudnia 43 osoby, w tym 35 osób z niepełnosprawnością.

www.promyk.gostwica.org.pl


Fundacja posiada status organizacji non-profit. Głównym obszarem jej działania jest kultura, sztuka i edukacja. Organizujemy koncerty, zarówno kameralne, akustyczne i
wydarzenia wielkiego formatu. Produkujemy i realizujemy spektakle teatralne, organizujemy warsztaty edukacyjne i tematyczne oraz wycieczki krajoznawcze i integracyjne. Obecnie skupiamy się na sektorze artystycznym, organizując wydarzenia kulturalne we współpracy z zaprzyjaźnionymi artystami sceny muzycznej oraz teatralnej. Organizujemy eventy rozrywkowe.

www.gotowidodzialania.pl


Fundacja „Przyjdź” to miejsce rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Wykonujemy personalizowanie, ekologiczne produkty laserowo wycinane z drewna i innych materiałów, wg pomysłów własnych oraz na życzenie klientów. Opracowujemy gry planszowe, organizujemy eventy z grami wielkoformatowymi, przygotowujemy dedykowane/celowane prezenty dla firm. Integrujemy lokalne, krajowe i międzynarodowe społeczności. Od roku prowadzimy dom dla potrzebujących stwarzając im godne warunki życia i rozwoju. Pomagamy osobom w trudnej sytuacji życiowej.

www.fundacjaprzyjdz.pl


Fundacja Polska górom! powstała z miłości do gór i z myślą o górach. Prowadzimy działania w obszarze promowania turystyki górskiej, ekologii i edukacji. Tworzymy scenariusze gier terenowych, które pozwalają zamienić zwykły spacer w pełną przygody wędrówkę, organizujemy wycieczki w góry, prowadzimy warsztaty ekologiczne i przyrodnicze. Zaprojektowaliśmy aplikację Zmieć śmieć, która ma zachęcić turystów do sprzątania szlaków oraz prowadzimy sklep internetowy duchgor.eu z autorską kolekcją gadżetów o tematyce górskiej. Zapraszamy do współpracy!

www.polskagorom.pl


Stowarzyszenie od 25 lat wspiera osoby z zespołem Downa i ich rodziny. Oferujemy im wszechstronne i wieloaspektowe wsparcie: zajęcia dodatkowe, wycieczki, wyjazdy wakacyjne, półkolonie, warsztaty i szkolenia dla rodziców, imprezy dla całych rodzin, aktywizację zawodową i społeczną, przestrzeń do budowania wspólnoty i integracji. Prowadzimy 3 dzienne placówki: Klub Aktywnych Zawodowo, Środowiskowy Dom Samopomocy i Klub Rodzica z Dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych Hula Hop, a także własne przedsiębiorstwo społeczne – Społeczna 21 – które zatrudnia obecnie 10 osób z zespołem Downa w kawiarni Społeczna Kaffka i food truck’u z frytkami belgijskimi. Dbamy o dobry wizerunek osób z zespołem Downa i ich miejsce w społeczeństwie, współpracując z różnymi firmami i instytucjami, również w obszarach związanych z dostępnością.

www.stowarzyszenietecza.org


Stowarzyszenie mali bracia Ubogich wspiera osamotnione osoby starsze. Nasz flagowy całoroczny Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ (OBECNOŚĆ) to zorganizowany program wolontariatu towarzyszącego, polegający na regularnych odwiedzinach wolontariuszy w domach seniorów, dzięki którym budują się unikalne międzypokoleniowe więzi. W okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia organizujemy uroczyste spotkania świąteczne dla seniorów, a latem zabieramy ich na Wakacje jednego dnia czyli jednodniowe wyjazdy za miasto. Przez cały rok prowadzimy Telefon Zaufania dla osób starszych.

www.malibracia.org.pl


Jesteśmy tam, gdzie potrzebujesz wsparcia w rozwoju kompetencji. Pomagamy osobom indywidualnym oraz mikro, małym i średnim firmom w obszarach związanych z ich rozwojem poprzez transfer wiedzy i know-how oraz rozwój kompetencji i umiejętności pracowników. Jako eksperci ds. kompetencji biznesowych, angażujemy się w zapewnienie Ci kompleksowego wsparcia oraz dostępu do szerokiej gamy narzędzi rozwojowych. Zespół naszych doświadczonych specjalistów z pasją podejmie wyzwanie dopasowania się do Twoich wymagań i pomoże Ci osiągnąć wyższy poziom efektywności.

www.StrefaSzkolen.com


OSP Kęty to stowarzyszenie, które działa od 1874 r. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, prowadzenie działalności mającej na celu poprawę bezpieczeństwa to nasze cele. Od 20 lat w OSP działa Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza specjalizująca się w poszukiwaniach osób zaginionych z wykorzystaniem m.in. psów ratowniczych. Silną grupę w OSP tworzy Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Myślą przewodnią naszych działań jest „ratownictwo z pasją…”. Tworzymy poligon ratowniczy otwarty dla firm, instytucji, stowarzyszeń, strażaków z kraju i z zagranicy. Ratownictwo z pasją to przede wszystkim ludzie, którzy bez wahania są gotowi nieść pomoc tam, gdzie jej potrzeba. 140 członków, w tym 70 ratowników, 38 członków MDP to siła naszego stowarzyszenia.

www.ospkety.pl


Fundacja A.R.T., zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy domowej i pomocy osobom, które doświadczają przemocy. Poprzez różnego rodzaju działania: edukacyjne, profilaktyczne i informacyjne oraz wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne, fundacja pomaga osobom w trudnej sytuacji znaleźć wyjście z kryzysu i zbudować trwalsze, bezpieczniejsze relacje z otoczeniem.

www.fundacjaart.pl


Stowarzyszenie Mentalnie Równi to organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób potrzebujących wsparcia, ukojenia i równowagi psychicznej. Członkowie Stowarzyszenia to doświadczeni specjaliści w pracy z osobami dotkniętymi kryzysami psychicznymi. Walczymy o poszerzenie dostępu do opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Chcemy aby każda osoba wykluczona że względów finansowych, terytorialnych bądź stygmatyzowana społecznie miała możliwość korzystania z darmowej pomocy, w każdym miejscu i czasie. Realizując nasze cele statutowe chcemy zagwarantować darmową pomoc każdej potrzebującej osobie.

www.mentalnierowni.pl


Działamy na rzecz zmieniania świata – chcemy, ​by był bardziej przyjazny dla osób​ z niepełnosprawnościami! Wierzymy, że osoba z niepełnosprawnością może być samodzielna i aktywna w każdej dziedzinie swojego życia. Poprzez nasze projekty chcemy świata bez barier, w którym osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore mogą być aktywne w każdej sferze życia. Zależy nam na zmianie postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo i same osoby z niepełnosprawnością. Pomagamy w pozyskiwaniu funduszy, rehabilitujemy, promujemy aktywność sportową, edukujemy, wspieramy i ciągle się rozwijamy!

www.fundacjaavalon.pl


Fundacja non profit w aktywny sposób przeciwdziała przemocy w środowisku pracy. Dzięki współpracy ze specjalistami m.in. prawa, bezpieczeństwa, psychologii organizacja dostarcza wiedzę oraz konkretne narzędzia, dzięki którym osoby poszkodowane, także na kierowniczych stanowiskach mogą odzyskać sprawczość. Swoje działania fundacja dedykuje także pracodawcom, uzupełniając ich działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w środowisku pracy oraz tworzenia dobrych praktyk w tym zakresie.

www.fundacjastarttango.pl


Fundacja Rozwoju Interim Managementu zrzesza ekspertów i praktyków wielu dziedzin biznesowych. Istotą naszego działania jest rozwój, edukacja i integracja branży Interim Menedżerów, a  także niesienie pomocy i wspieranie firm, organizacji pozarządowych oraz managerów w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej.

Wzmacniamy firmy i organizacje między innymi:  w budowaniu i wdrażaniu strategii działania, efektywności funkcjonowania, optymalizacji procesów, kreowaniu wizerunku czy podnoszeniu sprzedaży.

Pomagamy w dostosowywaniu się do bieżących wymogów i oczekiwań rynku, w szczególności tych związanych ze skutecznym wdrażaniem obszarów ESG oraz aspektów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

www.frim.org.pl


Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku z inicjatywy ks. Jana Kaczkowskiego, który przy wsparciu tysięcy darczyńców stworzył wyjątkowy dom.
Działalność placówki ogniskuje się wokół trzech obszarów: pracy na rzecz chorych i umierających w hospicjum stacjonarnym i domowym oraz Poradni Medycyny Paliatywnej, pomocy dla ich rodzin i opiekunów poprzez grupy wsparcia i portal bliskochorego.pl oraz ogólnopolskich działań społecznych, takich jak Areopag Etyczny czy kampania Ostatnie Chwile Szczęścia.

www.hospitium.org


Fundacja Widowisk Masowych działa od 2014 roku i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji działających na rzecz promocji kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego Ukrainy. Organizuje liczne wydarzenia artystyczne i kulturalne (koncerty, festiwale, wystawy, warsztaty, spotkania i wiele innych) oraz prowadzi działalność edukacyjną. Fundacja podejmuje działania na rzecz integracji artystów, mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizuje wymiany młodzieżowe. Ważną częścią jej aktywności jest zaangażowanie w działalność pomocową.

https://www.facebook.com/FundacjaWidowiskMasowych


Grupa Auto Spektrum jest autoryzowanym partnerem Renault i Dacia, Fiat, Jeep i Alfa Romeo. Posiada salony i serwisy w Krakowie, Kryspinowie, Wieliczce, Tarnowie, Nowym Sączu i Rzeszowie. Oferuje samochody nowe osobowe i dostawcze w/w oraz samochody używane wszystkich marek, świadczy usługi finansowania zakupu oraz ubezpieczenia samochodów, realizuje naprawy gwarancyjne i  pogwarancyjne, blacharskie i lakiernicze oraz prowadzi sprzedaż części i akcesoriów. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy.

www.autospektrum.pl


Pobudzamy do działania seniorów na rzecz lokalnych społeczności. Inspirujemy, mobilizujemy, motywujemy, przygotowujemy, edukujemy.

Produkty i usługi:

– Ekonomia społeczna – rękodzieło, produkty ekologiczne.

– Projekty proekologiczne i prospołeczne – różnorodność

międzypokoleniowa.

– Wolontariat senioralny.

– Gospodarowanie wiekiem w biznesie oraz w życiu – u obecnych oraz byłych pracowników.

Model Działania:

Wspólnie z seniorami budujemy Kluby Świata Seniora.

Wartości

– pielęgnujemy godność – być kimś dla kogoś

– słuchamy i wdrażamy

– pracujemy w oparciu o trendy rynkowe – szanujemy i wzmacniamy dobrostan seniorów

www.swiatseniora.org


Jako jedyna organizacja w Polsce specjalizujemy się we wspieraniu leczenia osób z uszkodzeniem splotu ramiennego, który jest przyczyną niepełnosprawności na całe życie. Działamy od 2000 r., otaczając opieką dzieci i dorosłych. Pomagamy, edukujemy, wspieramy m.in. poprzez:

  • Kampanię społeczną „Żyję z bólem”
  • Prowadzenie zajęć w ramach projektu „Akcja Rehabilitacja”
  • Edukację rodziców dzieci z porażeniem splotu ramiennego
  • Wysyłkę mini poradnika do szpitali położniczych w Polsce
  • Organizację konsultacji ze specjalistami z zakresu neurochirurgii z Polski i zagranicy
  • Program współpracy z biznesem „Ramię w Ramię Dla Pełnosprawności”

Jeden krok do sprawności to kilometr w stronę samodzielności! Wyrusz z nami w tę drogę!

www.otwarteramiona.pl


„… aby psom, żyło się lepiej” – Working Dogs to fundacja stworzona po to, aby zmieniać jakość życia nie tylko psom, ale także całym rodzinom.

Naszym marzeniem i celem jest, aby każdy przyszły i obecny opiekun psów miał łatwy dostęp do najnowszej wiedzy, umożliwiającej lepszą współpracę i komunikację na linii pies – opiekun. Wszystko to po to, aby podnosić bezpieczeństwo społeczne, zapobiegać pogryzieniom oraz uwzględniać potrzeby obu stron. Edukujemy, uwrażliwiamy, uświadamiamy.

www.workingdogs.pl


Fundacja HumanDoc od ponda dekady zajmuje się tworzeniem innowacyjnych i skutecznych rozwiązań systemowych. Działamy w obszarach pomocy rozwojowej i humanitarnej. Prowadzimy projekty edukacyjne, społeczne i na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrealizowaliśmy ponad 70 projektów w kilkunastu krajach świata. Z naszych działań pomocowych skorzystało kilkadziesiąt tysięcy osób. Prowadzimy 6 klubów wsparcia kobiet w całej Polsce, nasze działania edukacyjne zaowocowały wprowadzeniem nowego przedmiotu „zrównoważony rozwój” na trzech uczelniach wyższych, a budowę eko-aplikacji wsparła swym głosem Krystyna Czubówna.

www.humandoc.pl


Stowarzyszenie Mierz Wysoko działa od 2005 r. W tym czasie realizowaliśmy szeroką gamę projektów m.in. samodzielnie, w partnerstwie, krajowych, międzynarodowych. Obecnie pracujemy w dwóch obszarach:

  1. Aplikacja 2do2 – narzędzie do prowadzenia i rozliczania projektów oraz zarządzania finansami. System dedykowany dla specyfiki działania organizacji pozarządowych
  2. Otwarty Warsztat Rowerowy – miejsce, do którego każdy może przyjść i za darmo, pod okiem mechanika, naprawić swój rower.

www.2do2.org.pl


PROGRAFIX – więcej niż DRUK, pierwsza polska firma integrująca kreację,  marketing, przetwarzanie baz danych, nowe technologie, druk offsetowy /cyfrowy, fulfillment pod jednym dachem.

Optymalizujemy  wszystkie procesy technologiczne i wdrażamy rozwiązania „phigital” w masowej komunikacji B2B czy B2C oraz budowaniu relacji H2H (Human to Human). Posiadamy brand CoverLover  – niepowtarzalne, spersonalizowane notesy i planery oraz własną Agencję Pracy Tymczasowej Direct4You świadczącą usługi co-packingu i dystrybucji na terenie całej Europy.

www.prografix.pl


PETHELP to kompleksowa opieka weterynaryjna dostępna dla każdego oraz jako benefit pracowniczy dla firm i korporacji, ale nie tylko…
PETHELP dostarcza gotowe rozwiązania integrujące zwierzolubnych pracowników, poprzez organizację eventów PetDay, webinarów, konkursów czy zbiórek na rzecz potrzebujących zwierząt.
Misją PETHELP jest upowszechnienie profilaktyki weterynaryjnej.
Kompleksowa opieka weterynaryjna zawiera profilaktyczny pakiet weterynaryjny oraz ubezpieczenie.

www.pethelp.pl


Smart Gift – Prezenty dla firm / gadżety z Logo

Smart Gift, to nie tylko same prezenty, ale także ich pełna obsługa, którą warto w pełni oddać w nasze ręce, by uwolnić czas swój i swojego Zespołu:      

1. Dopasowujemy lub proponujemy zestaw zgodny z Państwa celem

2. Personalizujemy wybrane elementy zestawów zgodnie z Państwa życzeniem

3. Zajmujemy się konfekcją prezentów – z zachowaniem najwyższych standardów estetyki i bezpieczeństwa

4. Dostarczamy prezenty – nawet jeśli będzie to wiele adresów z przesyłką „prosto pod drzwi”. 

www.smart-gift.pl


Platforma Problem z Głowy to miejsce, które zrzesza specjalistów od rozwoju i umysłu takich jak: coach, psycholog, trenerzy, szkoleniowcy.

Można ich z łatwością wyszukać po kategoriach, miejscowości i zakresie cen. Natomiast dla firm mamy jeszcze inną propozycję 🙂

Współpraca jest bardzo prosta – my  dostarczamy najlepszych Specjalistów, a Państwo mają do nich bezpłatny dostęp.

www.problemzglowy.com


Oferta organizacji wydarzeń i integracji

Jako agencja eventowa  wyznajemy zasadę „zdejmowania projektów z Państwa głowy”. Mogą Państwo w pełni oddać projekt spotkania w nasze ręce. 

Specjalizujemy się w :

– Integracji Pracowników

– Jubileuszach

– Otwarciach nowych siedzib firm

– Konferencjach – Piknikach

www.strefa-kreatywnosci.com


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest niezależną organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk. FRSO prowadzi wsparcie w formie szkoleń, konsultacji/doradztwa i pomocy w wymianie informacji. Najdłużej realizowanym programem jest Fimango – „Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” stanowiącym edukacyjne wsparcie dla lokalnych podm. pozarządowych z Polski. Kluczowe działania doradcze realizuje program Sieć Doradców Lokalnych. To powiększająca się gr. specjalistów, którzy wspierają się nawzajem. Członkowie SDL wspierają lokalnie org. społeczne i podnoszą wiedzę dot. prowadzenia podmiotów.

www.frso.pl


Na codzień zajmujemy się szyciem czyli produkcją wyrobów tekstylnych, głównie lnianych. Szyjemy obrusy, serwety, worki do przechowywania żywności (przede wszystkim pieczywa i ziół), ale także całe mnóstwo wyrobów dekoracyjnych i wyposażenia wnętrz. Naszym wyróżnikiem jest zdobienie produktów haftem czyli najbardziej trwałą i efektowną techniką zdobienia tkanin. Nasza hafciarnia jest w stanie obsłużyć krótkie i średnie serie produktowe (do kilku tysięcy sztuk tygodniowo). Nasza działalność oparta jest o wartości, które dzięki biznesowi chcemy kultywować i odtwarzać przed zapomnieniem. Są nimi: handmade czyli rzemiosło, zero waste czyli zapobieganie marnotrawstwu, patriotyzm gospodarczy czy krótkie łańcuchy i dobre relacje z lokalnymi firmami, a także dziedzictwo historyczne i kulturowe Ziemii Kamiennogórskiej – naszej ziemii.

www.naturalnie.eco


Movello to innowacyjna platforma łącząca aktywność fizyczną z działaniami charytatywnymi. Umożliwia
firmom i użytkownikom wspieranie wybranych inicjatyw NGO poprzez codzienną aktywność. Dzięki Movello,
każdy krok a niedługo rowerowy kilometr może przyczynić się do pomocy potrzebującym. Wspieraj, bądź aktywny, zmieniaj świat z Movello!

www.movello.pl


Witaj w Mentiway – aplikacji umożliwiającej wdrożenie i realizację programów mentoringowych w każdej organizacji, zarówno firmie komercyjnej, fundacji, czy organizacji pozarządowej. Mentiway pomaga zorganizować proces, dostarcza wiedzę i techniki, by uczestnicy mogli skutecznie dzielić się wiedzą i doświadczeniem realizując swoje cele rozwojowe. Proponowana agenda sesji i bogata baza wiedzy ułatwiają start, a dostęp do raportów pozwala na mierzenie wyników procesu. Wdrożenie programu mentoringowego jeszcze nigdy nie było takie proste i szeroko dostępne – a dzięki Mentiway jest już możliwe.

www.mentiway.com


Jesteśmy zespołem tworzącym, realizującym projekty, które uczą żyć z pasją, aktywnie i z uśmiechem! Popularyzujemy nowe oraz zapomniane formy sportu i rekreacji np. roundnet, zabawy i gry podwórkowe, zajęcia edukacyjne z mini dronami. Współpracowaliśmy już z firmami o zasięgu lokalnym i międzynarodowymi realizując projekty społeczne, loterie fantowe, zbiórki publiczne i tworząc przestrzeń do działań wolontariackich dla ich pracowników. Wszystko po to by żyć z pasją, aktywnie i z uśmiechem!

www.kamienica1.pl


Wierzymy, że marka ma znaczenie!

Doradzamy i dzielimy się wiedzą. Wspieramy organizacje w kompleksowym budowaniu marki pracodawcy. Wspieramy firmy na każdym etapie działania – od zidentyfikowania potrzeb, aż po realizację konkretnych rozwiązań. Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu EVP, realizowania badań i egzekucji strategii dla różnych branż. Tworzymy autorskie raporty oraz realizujemy badania wewnętrzne i zewnętrzne

Jesteśmy organizatorem prestiżowego konkursu Employer Brandig Excellance Awards, a także szkoleń oraz branżowych konferencji: Siła Doceniania, EB Summit i EB Show.

www.hrminstitute.pl


Activy to wyzwania sportowe z dostosowaną do firmy aplikacją mobilną. Motywacja do aktywności fizycznej i zdrowych nawyków, integracja pracowników dzięki grywalizacji i celom charytatywnym oraz super zabawa nie tylko dla sportowców. Od 5 lat pomagamy tworzyć zdrowsze i szczęśliwsze miejsca pracy, współpracując z takimi firmami jak: Allegro, Google, DHL, Credit Agricole, Continental, Siemens, Blachotrapez, Enea, 3M, Danone.

www.activy.app/pl