Lista wystawców

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem poprzez wykorzystanie mocy technologii. Celem Grupy jest dążenie do odpowiedzialnej społecznie, zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości, w której potencjał ludzki jest wspierany nowymi technologiami. Capgemini jest odpowiedzialną i wielokulturową organizacją, liczącą ponad 350 000 pracowników zatrudnionych w ponad 50 krajach. Dzięki silnemu 55-letniemu dziedzictwu i szerokiej wiedzy branżowej cieszy się zaufaniem swoich klientów, a także jest zdolna kompleksowo zaspokoić ich potrzeby biznesowe: od strategii i projektowania rozwiązań po działania operacyjne napędzane przez dynamicznie rozwijający się i innowacyjny świat technologii chmury, danych, sztucznej inteligencji, łączności, oprogramowania, inżynierii cyfrowej i platform. W 2021 roku Grupa odnotowała globalne przychody w wysokości 18 miliardów euro.

Get The Future You Want | www.capgemini.com

W Capgemini zasady społecznej odpowiedzialności biznesu odzwierciedlone są  nie tylko w zakresie wypełniania obowiązujących przepisów prawa czy szeroko rozumianej dobroczynności. Dowiedz się więcej https://www.capgemini.com/pl-pl/zobowiazanie-do-csr/


Jesteśmy organizacją zajmującą się rozwojem sektora Nowoczesnych Usług dla Biznesu (BSS). W ramach naszej głównej działalności prowadzimy Klub Pro Progressio zrzeszający firmy będące liderami rynku w tym sektorze i jego otoczeniu, wydajemy profesjonalne media branżowe, publikujemy tematyczne i inwestycyjne raporty oraz organizujemy merytoryczne wydarzenia.

www.proprogressio.pl


W Fundacji Makatka jesteśmy matkami, które wspierają inne matki na początku macierzyńskiej drogi. Marzymy o tym, by każda matka miała swoją wioskę wsparcia w wychowaniu dzieci. By dzięki tej wiosce miała czas dla siebie i na rozwijanie swoich pasji. Chcemy, by matki czuły się kompetentne w swojej roli, a macierzyństwo było ich siłą.
Prowadzimy internetowe grupy wsparcia, wydajemy wartościowe książki, wypożyczamy zabawi, zakładamy miejsca, dające osnowę do tkania rodzicielskich wątków 🧶

www.fundacjamakatka.pl


Bez względu na to czy choroba onkologiczna dotyczy nas bądź naszych najbliższych, czy też nie mamy z tym tematem za wiele wspólnego, u każdego wywołuje podobne emocje: obawę, smutek, lęk, złość. Poprzez naszą działalność chcemy, by nasza Fundacja niosła osobom chorym onkologicznie inne uczucia… Nadzieję, wiarę, siłę i wole walki. Jakość życia pacjenta onkologicznego, a w zasadzie utrzymanie tej jakości na jak najwyższym poziomie, jest dla nas priorytetem.  Choroba nowotworowa często stanowi temat tabu. Tymczasem każdy z nas jest pośrednio lub bezpośrednio związany z rakiem dlatego współpracujemy z osobami zdrowymi edukując z zakresu profilaktyki w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

www.wzzr.pl


Jesteśmy zespołem tworzącym, realizującym projekty, które uczą ludzi żyć z pasją, aktywnie i z uśmiechem! Skutecznie angażujemy społeczność w działania wprowadzając na rynek nowe lub odświeżając stare rozwiązania. Popularyzujemy nowe oraz zapomniane formy sportu i rekreacji np. roundnet, stare zabawy i gry podwórkowe, zajęcia edukacyjne z mini dronami. Współpracowaliśmy już z firmami o zasięgu lokalnym i międzynarodowymi realizując projekty społeczne, loterie fantowe, zbiórki publiczne i tworząc przestrzeń do działań wolontariackich dla ich pracowników. Wszystko po to by żyć z pasją, aktywnie i z uśmiechem!

www.kamienica1.pl


Fundacja Pro NGO wspiera działania organizacji pozarządowych oraz jej odbiorców. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działań, które mają na celu ułatwić współpracę organizacji pozarządowych z firmami oraz instytucjami rządowymi. Inspirujemy do działania firmy, korporacje oraz urzędy, tworząc innowacyjne projekty społeczne takie jak m.in. Kompas NGO, Poradnik Kompas NGO, Pomagaj z pasją, GO4NGO, Podcast Pro NGO.

www.pro-ngo.pl


VESNA to stowarzyszenie pasjonatów turystyki górskiej i krajoznawczej, którzy od 2013 roku integrują  mieszkańców Małopolski poprzez wspólne wędrówki po turystycznych szlakach oraz poprzez  organizację licznych spotkań i wydarzeń. Prowadzą także  programy edukacyjne. Vesna jest przedsiębiorstwem społecznym, świadczącym usługi z obszaru profilaktyki zdrowia i naturoterapii, opierając swoje działania na naturalnej przestrzeni przyrody i infrastrukturze osady pn. KRAINA VESNY w Gnojniku. Vesna  wprowadza na rynek eko produkty pod marką „Piwniczka Krainy Vesny”.

Organizacja od 2019 roku prowadzi Międzypokoleniowe Centrum Wolontariatu Wolontariusze  wspierają rozwój Krainy Vesny prowadząc akcje sadzenia roślin i pielęgnacji terenów zielonych. Organizują akcję sprzątania szlaków turystycznych, a w okresie przed świętami Bożego Narodzenia akcję pn. „Świąteczna paczka dla seniora”.  MCW rozwija program wolontariatu pracowniczego.

Vesna posiada doświadczoną, dobrze przygotowaną kadrę pracowników i współpracowników, którzy realizują ambitne przedsięwzięcia, w tym duże wydarzenia, tj. tradycyjny Jarmark Świętojański czy oryginalny event dedykowany przedsiębiorcom i branży kreatywnej pn. „Kolacja na Biało”.

www.vesna.org.pl


Fundacja dla Edukacji Ekologicznej jest wiodącą organizacją w zakresie certyfikacji ekologicznej. Realizujemy edukację ekologiczną poprzez wdrażanie standardów ekologicznych orazcertyfikację ekologiczną. Reprezentujemy w Polsce międzynarodową fundację Foundation for Environmental Education (www.fee.global).
Nasze standardy i certyfikaty ekologiczne:
– Green Office – certyfikacja ekologiczna dla firm, samorządów, organizacji;
– Green Key – certyfikacja ekologiczna dla branży turystycznej m.in. hoteli, muzeów, restauracji;
– Eco-Schools – program edukacji ekologicznej dla placówek oświatowych;
– Błękitna Flaga – certyfikacja ekologiczna dla kąpielisk i marin.
Prowadzimy warsztaty o tematyce ekologicznej, zarówno stacjonarne, jak i w formie webinarów. Nasze warsztaty mogą mieć formę przekazywanej wiedzy w atrakcyjny, przystępny sposób lub formę ekologicznego rękodzieła np. tworzenie eko-mydła, makramy, cyjanotypia.

www.fdee.org


Ranplast

www.ranplast.pl


Premiera 30.11.2022 r. w Expo Kraków


Specjalizujemy się w produkcji – w jakości premium – tekstylnych wyrobów naturalnych, głównie personalizowanych toreb i worków oraz opakowań, a także innych produktów głównie lnianych takich jak: konfekcja stołowa, gadżety promocyjne i zestawy prezentowe itp. 

Naszym wyróżnikiem jest personalizacja i szybkość realizacji zleceń. 

Jednak nasza pracownia rzemieślnicza to nie tylko dolnośląska szwalnia i hafciarnia. Współtworzymy niewielką, dziesięcioosobową, nowoczesną firmę społeczną opartą o wartości. Rozumiemy biznes i jego potrzeby, dlatego szukamy podmiotów, dla których współpraca oparta jest na wzajemnym szacunku oraz prawdziwych, długotrwałych relacjach.

www.naturalnie.eco


Spółdzielnia Socjalna Zeroban jest podmiotem ekonomii społecznej, która daje drugie życie niepotrzebnym materiałom reklamowym oraz osobom defaworyzowanym na rynku pracy. Przerabiamy nieaktualne banery reklamowe, ścianki materiałowe, roll upy, odzież roboczą czy ubrania firmowe. Wspieramy, edukujemy i zatrudniamy kobiety z różnymi niepełnosprawnościami, po dłuższym bezrobociu oraz migrantki ze wschodu. Nasza oferta skierowana jest do korporacji, przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury. Pomagamy realizować cele CSR oraz ESG, dopasowując się do potrzeb danej strategii odpowiedzialnego biznesu. Szyliśmy dla LPP, Torusa, Morskiej Agencji Gdynia, Teatru Szekspirowskiego, Kajima, Biblioteki Radom, Motoroli, Hilti, Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, Urzędu Miejskiego Masta Gdańsk, Portu Czystej Energii, Fundacji Ocalenia, Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot., stowarzyszenia Polonaises sans Frontieres. Jesteśmy beneficjentem pierwszej edycji grantu #cześćdziewczyny organizowanego przez Kulczyk Foundation.

Fanpage Zeroban


Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie działa na rynku od 1990 roku, a jej celem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego. Fundacja udzielenia pożyczek na preferencyjnych warunkach dla podmiotów ekonomii społecznej. Obecnie trwa nabór wniosków z całej Polski o udzielenie pożyczek:
– płynnościowej – z przeznaczeniem na bieżącą działalność pożyczkobiorcy;
– misyjnej – z przeznaczeniem na pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy.
Jeden podmiot może wnioskować jednocześnie o pożyczkę płynnościową oraz pożyczkę misyjną. Szczegóły na stronie Fundacji  www.oic.lublin.pl  w zakładce Fundusz Pożyczkowy.


ORION Organizacja Społeczna została założona w 2014 roku, a od 2019 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP).

Naszą misją jest reagowanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom takim jak przemoc, dyskryminacja, łamanie praw człowieka, degradacja środowiska i zanieczyszczenie hałasem poprzez wszelkie formy edukacji społecznej jak publikacje online, podcasty czy materiały na Youtube.

Działamy także na rzecz zachowywania dziedzictwa akustycznego kraju wraz z rozwojem turystyki dźwiękowej i zrównoważonej, m.in. poprzez nagrania binauralne (ASMR).

Platformą naszych działań jest strona orion.fm, która w 2021 roku uzyskała ponad 950 tysięcy wyświetleń (dane z Google Analytics).

www.orion.fm


Jesteśmy organizacją, która dba o poprawę funkcjonowania społeczeństwa, angażując grupy do podejmowania trudnych tematów. Od kilku lat wspieramy w rozwoju różne środowiska, tworzymy przestrzeń do dialogu. Realizujemy projekty, które zwiększają samoświadomość i są odpowiedzią na obecne wyzwania, które dotyczą każdego z nas, w tym pracowników firm m.in. w obszarze integracji, otwartości, akceptacji. Nasze działania wywierają realny wpływ na otoczenie, wpływają na wzrost empatii i budowanie relacji społecznych w oparciu o tolerancję. W naszych działaniach wykorzystujemy metodę dramy i Teatru zaangażowanego społecznie. „Wierzymy, że zmiany społeczne są możliwe i zależą od jednostki.” 

www.kurdybanek.com


Województwo Małopolskie docenia partnera społecznego jakim są organizacje pozarządowe. Fundamenty współpracy opiera na dokumentach, które wyznaczają kierunki działania na poziomie strategicznym – Programy wieloletnie, zaś na poziomie operacyjnym Programy roczne. Obecnie oba dokumenty, tj. Wieloletni program współpracy Województwa Małopolskiego z NGO na lata 2023-2027 oraz Program współpracy Województwa Małopolskiego z NGO na rok 2023 są procedowane i w listopadzie planowane jest ich przyjęcie. Partnerzy (samorząd województwa i organizacje pozarządowe) realizują wizję Małopolski silnej społeczeństwem obywatelskim, w której ludzie są odpowiedzialni, gotowi do współpracy, samoorganizujący się i wspierani przez Samorząd Województwa.

www.malopolska.pl


Realizuj cele firmowe w wyjątkowej formule!
Kompas NGO to projekt, który pomaga organizacjom pozarządowym nawiązywać współpracę z biznesem, a firmom zapewnia przestrzeń do realizacji działań CSR, wolontariatu pracowniczego, budowania wizerunku oraz integrowania pracowników. W skład projektu wchodzą trzy niezależne elementy:

  • Poradnik – bezpłatny – do pobrania ze strony www.poradnik.kompasngo.pl
  • Magazyn – bezpłatny kwartalnik dla sympatyków CSR, EB, komunikacji, PR i NGO
  • Platforma – debiut wkrótce

www.kompasngo.pl