Lista wystawców

Fundacja W Związku Z Rakiem wspiera osoby chore na raka oraz ich najbliższych, dociera również do osób zdrowych poprzez edukację z zakresu profilaktyki. Głównym celem działań Fundacji jest poprawa jakości życia pacjentów onkologicznych i ich najbliższych poprzez współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin oraz uświadamianie społeczeństwa na temat zdrowego stylu życia.

www.wzzr.pl


To firma przyszłości, jej ideą jest uczynienie świata bardzie zielonym, lepszym miejscem. Nasza misją jest sadzimy drzew szybkorosnących Paulownia. Posiadamy swoje plantacje gdzie posadziliśmy już ponad 10 tyś drzew a naszym celem jest posadzenia #miliondrzewwpolsce. Rynek zauważa ogromną potrzebuje infrastruktury, która będzie umożliwiać firmom ustanowienie statusu „neutralna klimatycznie” i „zeroemisyjna”.
Oferujemy firmom audyt śladu węglowego i wydajemy raport klimatyczny oraz rekomendacje. Wnosimy ogromna wartość, która jest skierowana do świata biznesu by umożliwić korporacjom, organizacjom oraz fundacjom podjęcie działań proekologicznych i kompensacji CO2, poprzez sadzenie drzew lub zakup CO2, co bezpośrednio przełoży się na ich wizerunek poprzez działania CSR oraz podniesienie ratingu ESG poprzez okazanie certyfikatu. Firmy te zostaną umieszczone na mapie interaktywnej neutralnieklimatycznie.pl, ich działania proekologiczne będą widoczne dla każdego, z każdej części świata  za pomocą sieci blockchein jako firma „ZIELONA” I CZY JEST NEUTRALNA KLIMATYCZNIE.

www.beleafsa.pl


GPM EMEA, reprezentująca globalną organizację GPM Global, aktywnie promuje zrównoważone podejście do zarządzania projektami. Zapewnia krajom zlokalizowanym w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce dostęp do profesjonalnego systemu szkoleń i trójstopniowej certyfikacji z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami poprzez sieć Autoryzowanych Partnerów Szkoleniowych, profesjonalne doradztwo i ocenę organizacji oraz projektów. GPM EMEA wspiera także uczelnie wyższe we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju do programów nauczania, przygotowując młodych specjalistów do wyzwań współczesnego świata.

www.gpm-emea.org


Fundacja Pro NGO wspiera działania organizacji pozarządowych oraz jej odbiorców. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działań, które mają na celu ułatwić współpracę organizacji pozarządowych z firmami oraz instytucjami rządowymi. Inspirujemy do działania firmy, korporacje oraz urzędy, tworząc innowacyjne projekty społeczne takie jak m.in. Kompas NGO, Poradnik Kompas NGO, Pomagaj z pasją, GO4NGO, Podcast Pro NGO.

www.pro-ngo.pl


Fundację Ekologiczną Arka założył Wojciech Owczarz w 2005 roku. Wierzymy, że edukacja ekologiczna jest dla ludzi w każdym wieku, gdy wzbudza pozytywne emocje i utrwala zachowania sprzyjające zdrowiu, dobrym relacjom międzyludzkim i ochronie przyrody. Najważniejsze programy ARKI: „Rower Pomaga”, „Żyjące Książki” „Kwiaty zamiast śmieci”, „Książka za drzewo, „Arka dla Ziemi”, „Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej”.

www.FundacjaArka.pl


Misją fundacji jest pomoc kobietom samodzielnie wychowującym dzieci i będącym w trudnym momencie życia, gdy zostaje sama, jak rozstanie, separacja, rozwód. Naszym celem jest pomoc i wsparcie w pierwszym kroku do odzyskania poczucia własnej wartości, wyjścia z uczucia osamotnienia, podniesienia swoich kompetencji czy pragnących powrócić do pracy. Swoimi działaniami chcemy pokazać, że oczywiście rozwód czy trudne emocje, które się pojawiają w naszym życiu na pierwszy rzut oka zdają się być przeszkodą nie do przejścia, ale wokół jest wiele osób, które chcą pomóc podnieść się i ruszyć dalej.

www.sama-mama.pl


Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Gostwicy jest założoną w roku 2000 organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Od roku 2005 posiada status organizacji pożytku publicznego. Misją Stowarzyszenia jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie. Misja ta jest realizowana poprzez działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami, kreowanie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla dwóch instytucji – Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostwicy (od roku 2003) dla 30. uczestników, oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowicy, w którym zatrudnia 43 osoby, w tym 35 osób z niepełnosprawnością.

www.promyk.gostwica.org.pl


Fundacja posiada status organizacji non-profit. Głównym obszarem jej działania jest kultura, sztuka i edukacja. Organizujemy koncerty, zarówno kameralne, akustyczne i
wydarzenia wielkiego formatu. Produkujemy i realizujemy spektakle teatralne, organizujemy warsztaty edukacyjne i tematyczne oraz wycieczki krajoznawcze i integracyjne. Obecnie skupiamy się na sektorze artystycznym, organizując wydarzenia kulturalne we współpracy z zaprzyjaźnionymi artystami sceny muzycznej oraz teatralnej. Organizujemy eventy rozrywkowe.

www.gotowidodzialania.pl