Pierwszy zjazd warsztatów CSR i ESG za nami

14 lutego rozpoczęły się Warsztaty CSR i ESG®. Uczestniczki i uczestnicy spotkali się w Hotelu Mercure Kraków Stare Miasto, aby wymieniać się doświadczeniami i zwiększyć swoją wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju biznesu oraz poszukiwać punktów styku między NGO a biznesem.

Pierwsze spotkanie poświęcone było:
👉 Społecznej odpowiedzialności biznesu i jego ewolucji
👉 DEI i polityce różnorodności w organizacji różnorodność 
👉 zaangażowaniu pracowników i realizacji wolontariatu pracowniczego

🎤 Kamila WosińskaGFT Technologies – skupiła się na przedstawieniu perspektywy biznesu i przesłanek, dla których firmy wdrażają strategię CSR i ESG. 
🎤 Ewa KrupkaCapgemini – zaprezentowała podejście firmy do realizacji wolontariatu pracowniczego oraz podzieliła się dobrymi praktykami angażowania pracowników.
🎤 Karolina Szostak-Zaroda – przedstawiła zagadnienia z zakresu DEI oraz zaprezentowała, jak różnorodność wpasuje się w cele firmy i jej strategię ESG.

W drugiej części uczestniczki i uczestnicy przystąpili do pracy zespołowej. Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć i własne doświadczenie, opracowali dobrą praktykę przy wsparciu ekspertek. Wypracowane rozwiązania i rekomendacje będą opublikowane w Poradniku CSR i ESG®.

Kolejne spotkanie odbędzie się już 13 marca. Tym razem poruszymy temat rozwiązań technologicznych wspierających osiąganie celów CSR/ESG i narzędzi, które pomagają zbierać oraz analizować dane. 

Cały czas możesz się zapisać i skorzystać z czterech kolejnych spotkań warsztatowych oraz uczestniczyć w gali podsumowującej.

Zapisz się na Warsztaty CSR i ESG