Enea S.A. – Partnerem Wydarzenia CSR i ESG – od ludzi dla ludzi 

Z przyjemnością informujemy, że Enea S.A. została Partnerem wydarzenia CSR i ESG® – od ludzi dla ludzi. To już 2. edycja wydarzenia, które łączy sektory biznesowe z działalnością społeczną, daje przestrzeń do budowania relacji oraz porusza ważne społecznie obszary. Tematyka ESG i społecznej odpowiedzialności biznesu to niezwykle istotne zagadnienia w nowoczesnych organizacjach, te kwestie są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu i zrównoważonego rozwoju. 

Prelegentką wydarzenia będzie Natalia Janikowska, Członek Zarządu Fundacji Enea, która weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. „Co nowego w CSR. Inspiracje branżowe”. W trakcie tego panelu, poruszane będą kwestie związane z ewolucją CSR, trendów w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Ekspertka podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat wyzwań, przed którymi stoją firmy oraz perspektyw na przyszłość.  

W wydarzeniu weźmie udział również Weronika Pernak, koordynator wolontariatu w Grupie ENEA, Specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, GK Enea, która będzie uczestniczyć w panelu pt. „Mówić czy działać? Jak łączyć wizerunek organizacji z realizacją projektów”. Panel ten zapewni uczestnikom możliwość zgłębienia tematu kompleksowej komunikacji organizacji oraz budowania zaufania i autentycznego wizerunku w społeczeństwie.  

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Enea S.A. za włączenie się w tę inicjatywę oraz za dążenie do rozwoju partnerstw międzysektorowych. Wierzymy, że obecność Enea S.A. na tym wydarzeniu przyczyni się do owocnej rozmowy na temat wyzwań sektora pozarządowego we współpracy z firmami oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w budowaniu trwałych i efektywnych partnerstw. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu. Spotykamy się 13 września w EXPO Kraków.