Agnieszka posiada prawie 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 14 lat w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (BSS, Business Services Sector). Po początkowych latach kariery w Skanska w Dziale Finansów spędziła 7 lat w WABCO na różnych stanowiskach HR – jej kariera rozwijała się od stanowiska specjalisty ds. płac do dyrektora HR dla całego zakładu produkcyjnego.

Z sektorem BSS Agnieszka związana jest od 2007 roku, kiedy dołączyła do HP Global Business Center w drugim roku jego istnienia. Przez 8 lat pracowała w HP pełniąc różne funkcje kierownicze – od zarządzania wiedzą, doskonałością operacyjną, zarządzania operacyjnego do roli dyrektora Centrum i prezesa zarządu.

Agnieszka spędziła również 3 lata pracując w Google, zarządzając operacjami obsługi klienta w regionie EMEA. To dało jej szansę na zdobycie większego doświadczenia komercyjnego i ponoszenia większej odpowiedzialności regionalnej, ponieważ klienci byli głównie zewnętrzni. To doświadczenie dało jej możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami jednej z największych firm z branży high-tech.

Od 2018 roku Agnieszka związana jest z firmą Olympus, dla której stworzyła pierwsze Centrum Biznesowe, a także współtworzyła organizację GBS (Global Business Services) działającą we wszystkich regionach.

Dzięki dużemu doświadczeniu zdobytemu w sektorze BSS, Agnieszka od samego początku przyczyniła się do rozwoju Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Przez wiele lat pełniła funkcję ABSL Wrocław Chapter Lead, a w latach 2017-2019 wchodziła w skład Rady Strategicznej ABSL odpowiedzialnej za obszar Talentów. W grudniu 2021 roku Agnieszka została wybrana na członka Rady Strategicznej ABSL – odpowiada za obszar ESG (Environment, Social, Governance).