Ekspertka do spraw innowacji społecznych. Zawodowo jest związana od 8 lat z Ashoka, gdzie pracuje nad rozwojem strategii innowatorek i innowatorów społecznych z Polski i innych krajów od Rumuni po Indonezję. Współtwórczyni wielu procesów włączających różnorodnych interesariuszy do procesów współtworzenia rozwiązań m.in. narady o edukacji, narady o ekosystemie innowacji społecznych, facylitatorka dialogów interesariuszy w obszarze ESG. Uwielbia poszukiwanie synergii i współpracę między sektorowej.

https://www.linkedin.com/in/rubinowska/