Tomasz Prosiński, założyciel Instytutu Zdrowia Mentalnego, członek Stowarzyszenia Mentalnie Równi. Ponad 20 lat zdobywał doświadczenie na stanowiskach menedżerskich jako CFO i członek zarządów międzynarodowych korporacji. Dzisiaj zaangażowany w promocję profilaktyki zdrowia mentalnego jako filaru odpowiedzialności społecznej (CSR) i zrównoważonego rozwoju (ESG). Twórca odpowiedzialnych programów opieki psychologicznej w środowisku biznesowym. Wierzy, że dbałość o zdrowie psychiczne pracowników oraz ich rodzin jest podstawą zrównoważonego rozwoju i przekłada się na długoterminowy sukces i stabilność przedsiębiorstwa

https://www.linkedin.com/in/tomasz-prosi%C5%84ski-2454622/