Informacje dla Uczestników

Wydarzenie CSR i ESG – od ludzi dla ludzi zbliża się wielkimi krokami. Wydarzenie połączy sympatyków CSR, zwolenników ESG i zrównoważonego rozwoju, inspiratorów, wolontariuszy, przedstawicieli NGO i jednostek administracji publicznej oraz osoby, którym bliskie są tematy środowiskowe.

Najważniejsze informacje:

 • 📅 30 listopada 2022, godz.: 9-17.00
 • 🏠 EXPO Kraków, Galicyjska 9, 31-586 Kraków oraz online
 • 🆓 odwiedzający udział bezpłatny

Wydarzenie CSR i ESG – od ludzi dla ludzi składa się z kilku elementów:

 • Konferencji ESG – udział płatny, wymaga rejestracji,
 • Kongresu Pro NGO 2022 – udział bezpłatny, wymaga rejestracji,
 • Targów branżowych ze strefą do networkingu – wystawcy: udział płatny, odwiedzający: udział bezpłatny, nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Harmonogram:

 • 9.00 – oficjalne rozpoczęcie wydarzenia, otwarcie targów branżowych
 • 9.30 – przywitanie wszystkich Uczestników wydarzenia na sali Konferencji ESG
 • 10.00 – otwarcie Konferencji ESG i Kongresu Pro NGO w dedykowanych salach
 • 16.00 – zakończenie Konferencji ESG i Kongresu Pro NGO
 • 17.00 – zakończenie targów branżowych i całego wydarzenia

Uczestnicy Konferencji ESG

Zakup biletu stacjonarnego uprawnia do korzystania ze wszystkich udostępnionych tego dnia stref bez ograniczeń. Uczestnicy biorą udział w Konferencji ESG w godzinach 9.30-16.00. W pozostałych godzinach trwania wydarzenia CSR i ESG – od ludzi dla ludzi oraz w przerwach pomiędzy panelami Uczestnicy mogą spotkać się z wystawcami targów branżowych, skorzystać ze strefy networkingowej, poznać Prelegentów, Uczestników Kongresu Pro NGO oraz osoby odwiedzające targi branżowe, a także skorzystać z bufetu.

Zakup biletu online uprawnia do udziału w Konferencji ESG z wykorzystaniem platformy streamingowej.

Uczestnicy Kongresu Pro NGO 2022

Rejestracja na wydarzenie stacjonarne uprawnia do udziału w Kongresie Pro NGO, wydarzenie odbywa się w godzinach 9.30-16.00 i podzielone jest na dwie sale:

 • Scena I – debaty, limit 140 miejsc,
 • Scena II – szkolenia, limit 70 miejsc.

Należy pamiętać, że wybór sceny nie jest obligatoryjny, po każdym panelu jest możliwość zmiany sali, dzięki czemu każdy Uczestnik może wysłuchać prelekcji, które są dla niego najbardziej interesujące, np. Panel I – scena I, panel II – scena II, panel III- scena I, panel 4- scena II itp.

Uwaga! Uczestnik sam decyduje w jakim panelu bierze udział, w przypadku wyczerpania się limitu miejsc na sali nr 2, Uczestnik zajmuje miejsce w sali nr 1.

W pozostałych godzinach trwania wydarzenia CSR i ESG – od ludzi dla ludzi oraz w przerwach pomiędzy panelami Uczestnicy mogą spotkać się z wystawcami targów branżowych, skorzystać ze strefy networkingowej, poznać Prelegentów, Uczestników Konferencji ESG oraz osoby odwiedzające targi branżowe.

Rejestracja na wydarzenie online uprawnia do udziału w Kongresie Pro NGO z wykorzystaniem platformy streamingowej. Uczestnik sam decyduje w jakim panelu bierze dział, nie obowiązuje limit miejsc. Po każdym panelu Uczestnik może dowolnie wybrać kolejny interesujący go panel z dwóch możliwych opcji: scena I – debaty, scena II – szkolenia.

Uczestnicy targów branżowych

Wystawców targów branżowych można odwiedzać w godzinach 9.00-17.00. Zapraszamy pracowników i przedstawicieli firm, studentów, lokalnych działaczy, wolontariuszy, przedstawicieli administracji publicznej, osoby, którym bliskie są tematy środowiskowe oraz każdego zainteresowanego.

Będziemy rozmawiać o świadomości firm i konsumentów, wolontariacie i realizacji projektów CSR,  rozwiązywaniu problemów społecznych i ekonomicznych, ekologicznych nawykach, wartościach i sposobach jak w prosty sposób dbać o naszą Planetę.

Osoby odwiedzające wydarzenie będą mogły spotkać się i porozmawiać z wystawcami targów branżowych, skorzystać ze strefy networkingowej, poznać Prelegentów, Uczestników Konferencji ESG oraz Kongresu Pro NGO, które tego dnia będą odbywały się równolegle w EXPO Kraków.

ZAPRASZAMY NA WYDARZENIE! DO ZOBACZENIA 30 LISTOPADA!