Wspólnie możemy więcej!

Wydarzenie „CSR i ESG – od ludzi dla ludzi”, jak sama nazwa wskazuje to projekt realizowany przez ludzi i dla ludzi. Za każdą inicjatywą stoją osoby i organizacje, których zaangażowanie i wspólne działania pozwalają tworzyć rzeczy wielkie i niepowtarzane. Tym razem było podobnie, wspólnie udało się zorganizować wydarzenie, które połączyło trzy światy.

NGO, biznes i przedstawiciele urzędów spotkali się, aby rozmawiać, wymieniać doświadczeniami i dobrymi praktykami. Budowanie relacji i współprac międzysektorowych chyba jeszcze nigdy nie było tak istotne. Pandemia Covid-19, konflikt w Ukrainie, kryzys humanitarny, zmiany klimatu i wiele innych. W obliczu wyzwań przed którymi stoimy, razem możemy odpowiadać na problemy i potrzeby oraz rozwijać się w sposób zrównoważony z dbałością o społeczeństwo i drugiego człowieka.

Wydarzenie  „CSR i ESG – od ludzi dla ludzi” już za nami. 30 listopada spotkaliśmy się w EXPO Kraków, na uczestników czekało ponad 25 ekspertów, 3 sale konferencyjne, 12 prelekcji i debat, kilkunastu wystawców targów branżowych, strefa do networkingu oraz setki uczestników w tym gość specjalny Jasiek Mela. Podczas wydarzenia rozmawialiśmy o wyzwaniach sektora prywatnego, o wpływie organizacji pozarządowych na realizację projektów społecznych, znaczeniu wolontariatu pracowniczego, czy o przepisach prawa, które wprowadzą zmiany do raportowania niefinansowego.

Dziękujemy Partnerowi wspierającemu tego wydarzenia, którym jest Województwo Małopolskie. Dzięki takim współpracom możemy wspólnie realizować wizję „Małopolski silnej społeczeństwem obywatelskim, w której ludzie są odpowiedzialni, gotowi do współpracy, samoorganizujący się i wspierani przez Samorząd Województwa”.

Pragniemy również podziękować Fundacji Enea, czyli Partnerowi Kongresu Pro NGO 2022 za zaangażowanie i pomoc w realizacji misji, jaką jest profesjonalizacja działań NGO oraz rozwój III sektora w Polsce. W tym roku zrealizowaliśmy już 3. edycję tego wydarzenia, którego tematyka poświęcona była najważniejszym aspektom efektywnej współpracy na linii biznes – NGO.

Cel jaki przyświecał wydarzeniu: edukacja oraz budowanie relacji jest również ważny dla Partnera wydarzenia, czyli Socjomanii. Dziękujemy za wsparcie oraz kierujemy słowa uznania dla całego zespołu.

Ważnym czynnikiem sukcesu współpracy międzysektorowej jest rozmowa, czyli wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Tworzenie przestrzeni do networkingu otwiera drzwi na innowacje i rozwiązania, które mogą przynieść realne zmiany.

Dziękujemy za obecność podczas wydarzenia!